Recyklácia plastového odpadu

Recyklácia plastov je proces opätovného využitia predtým už použitých plastov, čo významne šetrí prírodné zdroje, náklady na výrobu a pod. Plastový odpad može poslúžit po dôkladnéj recyklácii na výrobu nových výrobkov. Naša spoločnosť má zaújem o široký okruh plastového odpadu, či už vytriedený odpad z komunálneho odpadu alebo odpadový plast z výrobného procesu. Vykupujeme rôzne plastove prepravky, bandasky, odrezky z výroby, fóliu, PET flaše, plastové nepodarky. Tento odpad ktorý odoberieme je vyseparovaný a zrecyklovaní podľa konkretného typu.