Kontakt

 

Sídlo:
laurie, s.r.o.

Drietoma 353
913 03 Drietoma

Prevádzka:
• Kasárenská 9, Trenčín (bývalé nábytkárske závody)

IČO: 36 797 171
IČ DPH: SK2022405121
DIČ: 2022405121

Marián Baňár
banar@laurie.sk • +421 950 460 456

Marek Baňár
marek@laurie.sk • +421 944 910 475

Prevádzka
obchod@laurie.sk • +421 950 460 456

Závora – vjazd

0948 56 56 56, 0948 57 57 57

Schvalovací úrad
Súhlas vydal OUŽP Trenčín, Odbor štátnej starostlivosti o životné prostredie obvodu Hviezdoslavova 3, Trenčín č. OUŽP / 2013 / 2723 / 11908 / OV, OU- TN- OSZP3 – 2013 / 00333- 004TME